Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
czerwiec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Brak wydarzeń

bip

31182554
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkich
6346
23857
132506
30864835
520856
878748
31182554
Twoje IP: 3.236.170.171
Czas serwera: 2021-06-19 05:55:02

Procedura nr 1 w MDK

Procedura nr.1 z dnia 22.06.2020

Procedury podjęcia zadań edukacyjnych dla dzieci ,młodzieży i dorosłych
w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach w czasie stanu epidemicznego .
Cel wdrożenia procedur:
1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się korona-wirusa w związku z podejmowaną działalnością .
3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników.

A.) - ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH .

I .
Zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach .
Prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej odbywać się może w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m
i poddaniem dezynfekcji wszystkich instrumentów i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
Zajęcia indywidualne mogą odbywać się w sali muzycznej , której powierzchnia wynosi 40m2.
Na drzwiach sali, gdzie mają się odbywać zajęcia powinna być umieszczona informacja
o dopuszczalnej ilości osób, które mogą podczas zajęć znajdować, oraz
Regulaminu zachowań określonego dla danych zajęć.
Po każdych zajęciach przeprowadzać należy wietrzenie pomieszczeń .
Przerwa na wietrzenie trwać powinna min. 15 min.

Regulamin zachowań.

Przed rozpoczęciem zajęć, instruktor ma obowiązek wcześniejszego wywietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji przedmiotów będących w użytku jak też używanych w danych zajęciach instrumentów .

1. Wejście do budynku.
- Uczestnik przychodząc na zajęcia nie może mieć objawów przypominających grypę: /gorączka, katar, kaszel/
- Uczestnicy na zajęcia przychodzą o określonej godzinie / uzgodnionej telefonicznie z instruktorem/ . - Zajęcia indywidualne trwają od 30- do 45 minut.
- po przyjściu do MDK uczestnik obowiązkowo musi zdezynfekować ręce oraz instrument – jeżeli jest przynoszony zewnątrz budynku.

2. W czasie trwania zajęć
- Odległość pomiędzy uczniem a instruktorem wynosić ma min 2 m.
- Instruktor jak i uczeń podczas zajęć / z wyjątkiem nauki gry na instrumentach dętych/, winien nosić maseczkę ochronną lub przyłbicę.
- Materiały do nauki – zeszyty, nuty itp. winny być składowane w pomieszczeniu instruktora, który je po każdorazowym użyciu winien zdezynfekować i zabezpieczyć do następnych zajęć.

3. Po zakończonych zajęciach

- po wyjściu ucznia – pracownik- instruktor- dokonuje wietrzenia pomieszczeń – czas wietrzenia min 15 min. - oraz dokonuje dezynfekcji instrumentów, przedmiotów , które były w użyciu.

II.
Zajęcia plastyczne dzieci i dorosłych.

W pracowni plastycznej dopuszczalna liczba uczestników do 5 osób oraz instruktora, tak, by na jednego uczestnika przypadało min. 10 m2.
Uczestnicy zajęć muszą zachować dystans min 2 metry od siebie oraz instruktora.
Przed rozpoczęciem zajęć należy poddać dezynfekcji wszystkie przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
Zajęcia powyższe mogą się odbywać w sali klubowej, której powierzchnia wynosi 100 m 2.
Na drzwiach sali, gdzie mają się odbywać zajęcia powinna być umieszczona informacja
o dopuszczalnej ilości osób, które mogą podczas zajęć znajdować, oraz
Regulaminu zachowań określonego dla danych zajęć.
Po każdych zajęciach przeprowadzać należy wietrzenie pomieszczeń .
Przerwa na wietrzenie trwać powinna min 15 min.

Regulamin zachowań.
Przed rozpoczęciem zajęć, instruktor ma obowiązek wcześniejszego wywietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji przedmiotów i płaszczyzn będących w użytku.
1. Wejście do budynku.
-Uczestnik przychodząc na zajęcia nie może mieć objawów przypominających grypę: /gorączka, katar, kaszel/
- Uczestnicy na zajęcia przychodzą o określonej godzinie / uzgodnionej mailowo lub telefonicznie z instruktorem/ .
- po przyjściu do MDK uczestnik obowiązkowo musi zdezynfekować ręce.

2. W czasie trwania zajęć
- Odległość pomiędzy poszczególnymi także uczestnikami zajęć a instruktorem wynosić ma min 2 m.
- Instruktor jak i uczestnik, podczas zajęć winien nosić maseczkę ochronną lub przyłbicę.
- Materiały do zajęć ; pędzle, kartony, antyramy, płótna itp. winny być składowane w pracowni . Przedmioty te winny być po każdorazowym użyciu wymyte i zdezynfekowane przez osobę używającą oraz zgromadzone w oddzielnym, dla każdej osoby, pojemniku.

3.Po zakończonych zajęciach
– pracownik- instruktor- dokonuje wietrzenia pomieszczeń – min 15 min. oraz dokonuje dezynfekcji przedmiotów i płaszczyzn, które były w użyciu.

III.
Zajęcia ruchowe - artystyczne oraz zajęcia kół zainteresowań z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej.

Zajęcia mogą się odbywać w pomieszczeniach z zachowaniem odległości dystansu społecznego pomiędzy poszczególnymi uczestnikami wynoszącymi co najmniej 2 m. tak, by na jednego uczestnika przypadało co najmniej 10 m2:
Zajęcia powyższe mogą się odbywać w sali klubowej, której powierzchnia wynosi 100 m 2.
Na drzwiach sali, gdzie mają się odbywać zajęcia powinna być umieszczona informacja
o dopuszczalnej ilości osób, które mogą podczas zajęć znajdować, oraz
Regulaminu zachowań określonego dla danych zajęć.

Regulamin zachowań .

Przed rozpoczęciem zajęć, instruktor ma obowiązek wcześniejszego wywietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji przedmiotów i płaszczyzn będących w użytku.

1. Wejście do budynku.
- Uczestnik przychodząc na zajęcia nie może mieć objawów przypominających grypę: /gorączka, katar, kaszel/
- Uczestnicy na zajęcia przychodzą o określonej godzinie / uzgodnionej mailowo lub telefonicznie z instruktorem/ .
2. W czasie trwania zajęć
- Odległość pomiędzy poszczególnymi także uczestnikami zajęć a instruktorem wynosić ma min 2 m. Na jednego uczestnika musi przypadać min. 10 m2.
- Instruktor jak i uczestnik podczas zajęć winien nosić maseczkę ochronną lub przyłbicę.

3. Po zakończonych zajęciach
- po wyjściu uczestników – pracownik- instruktor- dokonuje wietrzenia pomieszczeń – oraz dokonuje dezynfekcji przedmiotów i płaszczyzn, które były w użyciu.

IV.
Zajęcia teatralne.

Przed rozpoczęciem prób teatralnych , instruktor ma obowiązek wcześniejszego wywietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji przedmiotów – rekwizytów, dekoracji i płaszczyzn będących w użytku.
Dopuszcza się prowadzenie prób teatralnych , z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia ich na dużej sali widowiskowej ,której powierzchnia wynosi 400 m2, z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego.
Powyższe należy dokonać poprzez zmianę i dostosowanie repertuaru lub adaptację artystyczną spektakli tak , by uwzględniały zalecenia sanitarne.

W czasie trwania prób niezbędna jest regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.
Kostiumy: ubieranie i rozbieranie bez garderobianych .
Po zdjęciu kostium powinien być włożony do worka foliowego, oznaczonego imieniem
i nazwiskiem danego artysty, a następnie oddany do pralni.
Po zakończonej próbie sala powinna być wywietrzona a wszystkie przedmioty; rekwizyty, sprzęty i dekoracje wydezynfekowane.

B.) - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKCIE

Bezpieczeństwo w obiekcie należy zapewnić poprzez:
1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do sali, pracowni itd. informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie w pomieszczeniu.
2. Zapewnienie odbiorcom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
3. Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji informacji o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń domu kultury w związku z prowadzoną działalnością statutową.
4. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.
5. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.
4. Dopilnowanie, aby odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
5. Dopilnowanie, aby odbiorcy nie przekraczali niezbędnego dystansu społecznego.
6. Wprowadzenie pracy zmianowej, w celu uniknięcia spiętrzenia się ilości osób w jednym czasie.
7. Zniesienie możliwości korzystania z szatni.
8. Bieżącą dezynfekcję toalet, klamek, telefonów, klawiatur komputerów, urządzeń
w pomieszczeniach socjalnych .
9. Zapewnienie wierzenia pomieszczeń, na bieżąco.
W związku z tym , że budynek nie posiada urządzeń mechanicznych , wietrzenie odbywa się w sposób grawitacyjny.
10. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej
i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
11. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach - ustala się tak , aby jednorazowo przebywała w nich jedna osoba.
Ponadto należy dopilnować żeby , w miarę możliwości , otwieranie drzwi odbywało się za pomocą łokcia.
Na każdej z umywalek winien znajdować się dozownik z płynem dezynfekującym oraz zamontowany zbiornik z mydłem antybakteryjnym w płynie a także papierowy ręcznik.
Ponadto w toaletach winna być umieszczona instrukcja mycia rąk.
Toaleta winna być wietrzona w sposób ciągły.
Dezynfekcja klamek, kranów, ubikacji, przycisków i poręczy winna być przeprowadzana na bieżąco min. 3-4 razy na godzinę.
12. Bieżącą dezynfekcję , klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
13. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu z łatwym dostępem potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
14. Wyznaczenie odizolowanego pomieszczenia, w którym można umieścić osobę
u której podejrzewa się zarażenie korona-wirusem.
15.Umieszczenie na drzwiach każdej z sal, gdzie maja się odbywać zajęcia informacji
o dopuszczalnej ilości osób, które mogą podczas zajęć znajdować na sali, oraz
Regulaminu zachowań określonego dla danych zajęć.
16. Umieszczenie w głównym holu budynku , w miejscu łatwo dostępnym
powyższych procedur podkreśleniem sposobu zachowań podczas pobytu
w budynku .
17. Umieszczenie na stronach internetowych informacji o wprowadzeniu powyższych
procedur oraz kompletnego ich tekstu.

C.) - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM
I WSPÓŁPRACOWNIKOM.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom odbywa się poprzez:
1. Poinformowanie pracowników, obsługi, a także klientów o zakazie przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie .
2. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
3. Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego;
4. Zapewnienie pracownikom mającym kontakt z odbiorcami , dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
6. Wdrożenie częstszych i dłuższych przerw celem wietrzenia grawitacyjnego sal.
7. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
8. Ograniczenie korzystania przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
wprowadzenie różnych godzin przerw,
zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
9. Otoczenie szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – nieangażowanie w bezpośredni kontakt z odbiorcą osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych.

I.
Wytyczne dla pracowników
Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

II.
Warunki uczestnictwa oraz sposób zabezpieczenia uczestnika zajęć:
- Uczestnik przychodząc na zajęcia nie może mieć objawów przypominających grypę: /gorączka, katar, kaszel/
- Uczestnicy na zajęcia przychodzą o określonej godzinie / uzgodnionej telefonicznie
z instruktorem/ .
- Zajęcia indywidualne trwają od 30- do 45 minut
- po przyjściu do MDK uczestnik obowiązkowo musi zdezynfekować ręce w holu
budynku.
- podczas zajęć uczestnik musi mieć nałożoną maseczkę lub przyłbicę.
- uczestnicy wszystkich zajęć , oprócz teatralnych ,śpiewaczych i gry na
instrumentach dętych, przez cały czas pobytu w budynku zobowiązani są używać
maseczek ochronnych lub przyłbic.

Pracownicy, uczestnicy zajęć, uczniowie oraz opiekunowie uczestników zajęć obowiązkowo muszą być poinformowani
o wznowieniu zajęć i wprowadzeniu procedury oraz potwierdzą zapoznanie się z powyższymi procedurami .