Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Brak wydarzeń

bip

23308812
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkich
7656
18343
25999
23136835
62013
607196
23308812
Twoje IP: 3.228.220.31
Czas serwera: 2020-08-04 11:11:39

Procedura nr 1 w MDK

1Procedura nr 1 z dnia 22.06.2020PROCEDURY PODJĘCIA ZADAŃ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI,MŁODZIEŻY I DOROSŁYCHW MIEJSKIM DOMU KULTURY W BEŁŻYCACH W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGOCel wdrożenia procedur:1.Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowanedo aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych. 2.Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z podejmowaną działalnością.3.Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników.A)ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH I.Zajęcia muzyczne –nauka gry na instrumentach −Prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący –uczestnik)z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej odbywać się może w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich instrumentów i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. −Zajęcia indywidualne mogą odbywać się w sali muzycznej, której powierzchnia wynosi 40m2.−Na drzwiach sali, gdzie mają się odbywać zajęcia powinna być umieszczona informacjao dopuszczalnej ilości osób, które mogą podczas zajęć znajdować orazRegulaminu zachowań określonego dla danych zajęć.−Po każdych zajęciach przeprowadzać należy wietrzenie pomieszczeń.−Przerwa na wietrzenie trwać powinna min. 15 min. Regulamin zachowańPrzed rozpoczęciem zajęć, instruktor ma obowiązek wcześniejszego wywietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji przedmiotów będących w użytku jak też używanych w danych zajęciach instrumentów.1.Wejście do budynku−Uczestnik przychodząc na zajęcia nie może mieć objawów przypominających grypę: /gorączka, katar, kaszel/.
2−Uczestnicy na zajęcia przychodzą o określonej godzinie /uzgodnionej telefonicznie z instruktorem/.−Zajęcia indywidualne trwają od 30 do 45 minut.−Po przyjściu do MDK uczestnik obowiązkowo musi zdezynfekować ręce oraz instrument –jeżeli jest przynoszony zewnątrz budynku.2.W czasie trwania zajęć −Odległość pomiędzy uczniem a instruktorem wynosić ma min 2 m.−Instruktor jak i uczeń podczas zajęć /z wyjątkiem nauki gry na instrumentach dętych/, winien nosić maseczkę ochronną lub przyłbicę.−Materiały do nauki –zeszyty, nuty itp. powinny być składowane w pomieszczeniu instruktora, który je po każdorazowym użyciu winien zdezynfekować i zabezpieczać do następnych zajęć.3.Po zakończonych zajęciach Po wyjściu ucznia –pracownik(instruktor)dokonuje wietrzenia pomieszczeń /czas wietrzenia min 15 min./oraz dokonuje dezynfekcji instrumentów i innych przedmiotów, które były w użyciu.II.Zajęcia plastyczne dzieci i dorosłych−W pracowni plastycznej dopuszczalna liczba uczestników do 5 osób oraz instruktora, tak, by na jednego uczestnika przypadało min. 10 m2.−Uczestnicy zajęć muszą zachować dystans min 2 metry od siebie oraz instruktora. −Przed rozpoczęciem zajęć należy poddać dezynfekcji wszystkie przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.−Zajęcia powyższe mogą się odbywać w sali klubowej, której powierzchnia wynosi 100 m2.−Na drzwiach sali, gdzie mają się odbywać zajęcia powinna być umieszczona informacjao dopuszczalnej ilości osób, które mogą podczas zajęć znajdować, orazRegulaminu zachowań określonego dla danych zajęć.−Po każdych zajęciach przeprowadzać należy wietrzenie pomieszczeń.−Przerwa na wietrzenie trwać powinna min 15 min.
3Regulamin zachowańPrzed rozpoczęciem zajęć, instruktor ma obowiązek wcześniejszego wywietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji przedmiotów i płaszczyzn będących w użytku.1. Wejście do budynku−Uczestnik przychodząc na zajęcia nie może mieć objawów przypominających grypę: /gorączka, katar, kaszel/.−Uczestnicy na zajęcia przychodzą o określonej godzinie / uzgodnionej mailowo lub telefonicznie z instruktorem/.−Po przyjściu do MDK uczestnik obowiązkowo musi zdezynfekować ręce. 2. W czasie trwania zajęć −Odległość pomiędzy poszczególnymi także uczestnikami zajęć a instruktorem wynosić ma min 2 m.−Instruktor jak i uczestnik, podczas zajęć winien nosić maseczkę ochronną lub przyłbicę.−Materiały do zajęć:pędzle, kartony, antyramy, płótna itp. winny być składowane w pracowni. Przedmioty te winny być po każdorazowym użyciu wymytei zdezynfekowane przez osobę używającą oraz zgromadzone w oddzielnym, dla każdej osoby, pojemniku.3.Po zakończonych zajęciach Pracownik(instruktor)dokonuje wietrzenia pomieszczeń /min 15 min./oraz dokonuje dezynfekcji przedmiotów i płaszczyzn, które były w użyciuIII.Zajęcia ruchowe -artystyczne oraz zajęcia kół zainteresowań z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej−Zajęcia mogą się odbywać w pomieszczeniach z zachowaniem odległości dystansuspołecznego pomiędzy poszczególnymi uczestnikami wynoszącymi co najmniej 2 m. tak, by na jednego uczestnika przypadało co najmniej 10 m2.−Zajęcia powyższe mogą się odbywać w sali klubowej, której powierzchnia wynosi100 m 2.−Na drzwiach sali, gdzie mają się odbywać zajęcia powinna być umieszczona informacjao dopuszczalnej ilości osób, które mogą podczas zajęć znajdować, orazRegulaminu zachowań określonego dla danych zajęć.
4Regulamin zachowań Przed rozpoczęciem zajęć, instruktor ma obowiązek wcześniejszego wywietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji przedmiotów i płaszczyzn będących w użytku. 1.Wejście do budynku.−Uczestnik przychodząc na zajęcia nie może mieć objawów przypominających grypę: /gorączka, katar, kaszel/.−Uczestnicy na zajęcia przychodzą o określonej godzinie /uzgodnionej mailowo lub telefonicznie z instruktorem/.2.W czasie trwania zajęć −Odległość pomiędzy poszczególnymi także uczestnikami zajęć a instruktorem wynosić ma min 2 m. Na jednego uczestnika musi przypadać min. 10 m2.−Instruktor jak i uczestnik podczas zajęć winien nosić maseczkę ochronną lub przyłbicę.3.Po zakończonych zajęciach po wyjściu uczestników –pracownik (instruktor)dokonuje wietrzenia pomieszczeń –oraz dokonuje dezynfekcji przedmiotów i płaszczyzn, które były w użyciu.IV.Zajęcia teatralne−Przed rozpoczęciem prób teatralnych,instruktor ma obowiązek wcześniejszego wywietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji przedmiotów –rekwizytów, dekoracji i płaszczyzn będących w użytku. −Dopuszcza się prowadzenie prób teatralnych,z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia ich na dużej sali widowiskowej, której powierzchnia wynosi 400 m2, z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego.−Powyższe należy dokonać poprzez zmianę i dostosowanie repertuaru lub adaptację artystyczną spektakli tak,by uwzględniały zalecenia sanitarne. −W czasie trwania prób niezbędna jest regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt. Kostiumy: −Ubieranie i rozbieranie bez garderobianych.−Po zdjęciu kostium powinien być włożony do worka foliowego, oznaczonego imieniem inazwiskiem danego artysty, a następnie oddanydo pralni.
5−Po zakończonej próbie sala powinna być wywietrzona a wszystkie przedmioty,rekwizyty, sprzęty i dekoracje wydezynfekowane.B) ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKCIEBezpieczeństwo w obiekcie należy zapewnić poprzez:1.Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do sali, pracowni itd. informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących być jednocześnie w pomieszczeniu. 2.Zapewnienie odbiorcom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło). 3.Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji informacji o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń domu kultury w związku z prowadzoną działalnością statutową. 4.Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji –także instrukcji dezynfekcji rąk. 5.Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych–poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy. 6.Dopilnowanie, aby odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos. 7.Dopilnowanie, aby odbiorcy nie przekraczali niezbędnego dystansuspołecznego. 8.Wprowadzenie pracy zmianowej, w celu uniknięcia spiętrzenia się ilości osób w jednym czasie. 9.Zniesienie możliwości korzystania z szatni. 10.Bieżącą dezynfekcję toalet, klamek, telefonów, klawiatur komputerów, urządzeńw pomieszczeniach socjalnych.11.Zapewnienie wierzenia pomieszczeń, na bieżąco. W związku z tym,że budynek nie posiada urządzeń mechanicznych,wietrzenie odbywa się w sposób grawitacyjny.12.Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualneji płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 13.Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach –ustala się tak, by jednorazowo przebywała w nich jedna osoba.
614.Ponadto należy dopilnować żeby,w miarę możliwości,otwieranie drzwi odbywało się zapomocą łokcia.15.Na każdej z umywalek winien znajdować się dozownik z płynem dezynfekującym oraz zamontowany zbiornik z mydłem antybakteryjnym w płynie a także papierowy ręcznik. 16.Wtoaletach winna być umieszczona instrukcja mycia rąk.Toaleta winna być wietrzona w sposób ciągły. Dezynfekcja klamek, kranów, ubikacji, przycisków i poręczy winna być przeprowadzana na bieżąco min. 3-4 razy na godzinę.17.Bieżącą dezynfekcję, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeńw pomieszczeniach socjalnych oraz –w miarę potrzeby i możliwości –innych często dotykanych powierzchni. 18.Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu z łatwym dostępem potrzebnych numerów telefonów dostacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 19.Wyznaczenie odizolowanego pomieszczenia, w którym można umieścić osobęu której podejrzewa się zarażenie koronawirusem.20.Umieszczenie na drzwiach każdej z sal, gdzie maja się odbywać zajęcia informacjio dopuszczalnej ilości osób, które mogą podczas zajęć znajdować na sali, orazRegulaminu zachowań określonego dla danych zajęć.21.Umieszczenie w głównym holu budynku, w miejscu łatwo dostępnympowyższych procedur podkreśleniem sposobu zachowań podczas pobytu w budynku.22.Umieszczenie na stronach internetowych informacji o wprowadzeniu powyższychprocedur oraz kompletnego ich tekstu. C) ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOMI WSPÓŁPRACOWNIKOMZapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom odbywa się poprzez:1.Poinformowanie pracowników, obsługi, a takżeklientów o zakazie przebywaniaw obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.2.Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m). 3.Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego.
74.Zapewnienie pracownikom mającym kontaktz odbiorcami,dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. 5.Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń. 6.Wdrożenie częstszych i dłuższych przerw celem wietrzenia grawitacyjnego sal. 7.Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy. 8.Ograniczenie korzystania przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: −wprowadzenie różnych godzin przerw, −zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki). 9.Otoczenie szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne –nieangażowanie w bezpośredni kontakt z odbiorcą osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych. I.Wytyczne dla pracownikówoPrzed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem. oNosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków. oZachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry). oRegularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). oPodczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. oStarać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. oDołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji
8powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp. oRegularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. II. Warunki uczestnictwa oraz sposób zabezpieczenia uczestnika zajęć:−Uczestnik przychodząc na zajęcia nie może mieć objawów przypominających grypę: /gorączka, katar, kaszel/.−Uczestnicy na zajęcia przychodzą o określonej godzinie /uzgodnionej telefoniczniez instruktorem/. −Zajęcia indywidualne trwają od 30 do 45 minut−Po przyjściu do MDK uczestnik obowiązkowo musi zdezynfekować ręce w holubudynku.−Podczas zajęć uczestnik musi mieć nałożoną maseczkę lub przyłbicę. Uczestnicy wszystkich zajęć, oprócz teatralnych, śpiewaczych i gry nainstrumentach dętych, przez cały czas pobytu w budynku zobowiązani są używaćmaseczek ochronnych lub przyłbic.Pracownicy, uczestnicy zajęć, uczniowie oraz opiekunowie uczestników zajęć obowiązkowo muszą być poinformowani o wznowieniu zajęć i wprowadzeniu procedury oraz potwierdzą zapoznanie się z powyższymi procedurami.

Wyniki konkursu - STOP Uzależnieniom

Zmagania z epidemią covid-19 spowodowały opóźnienie w ogłoszeniu wyników konkursu. W związku z tą sytuację z dużym poślizgiem podajemy laureatów profilaktycznego konkursu plastycznego „Powiedz STOP uzależnieniom", realizowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

    W kategorii „zerówki" nagrodzono:

1. Judyta Dobrowolska SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
2. Zuzanna Bednarczyk SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
3. Klara Bednarczyk SP w Babinie
    Wyróżnienia: Anna Celej SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

    W kategorii „klasy 1-3" nagrodzono:

1. Amelia Ćwiklińska SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
2. Marianna Osipowicz SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
3. Filip Jędrej SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
    Wyróżnienia: Maja Jóźwik SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

    W kategorii „klasy 4-6" nagrodzono:

1. Miłosz Chemperek SP nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
2. Bartłomiej Walczak SP w Babinie
3. Bartosz Kwiatkowski SP nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

   W kategorii „klasy7-8" nagrodzono:

1. Julia Dębicka SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
2. Natalia Żywicka SP w Chmielniku
3. Wiktoria Słotwińska SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu. Laureatów zapraszamy po odbiór nagród od poniedziałku do piątku do sekretariatu MDK w godzinach 9.00-15.00. Nagrody wydajemy od 25 maja 2020 r.
zapraszamy po odbiór nagród od poniedziałku do piątku do sekretariatu MDK w godzinach 9.00-15.00. Nagrody wydajemy od 25 maja 2020 r.

Zdjęcia nagrodzonych prac pod linkiem:

https://www.facebook.com/Miejski-Dom-Kultury-w-Be%C5%82%C5%BCycach-101389471420196/?modal=admin_todo_tour